Roadtec
Údržba asfaltových povrchů

Prodlužujeme životnost
asfaltových cest

Roadtec

Každá asfaltová komunikace od své pokládky už jen pomalu stárne. Je to dáno tím, že na ni působí sluneční záření, voda, mráz, sůl či střídání letních a zimních teplot. Případně oleje, nafta a benzín z projíždějících vozidel.

Díky těmto vlivům dochází k tvorbě trhlin, v poslední fázi se neudržovanou vozovku už nevyplatí udržovat a ekonomicky je nejvýhodnější provést celkovou výměnu povrchu.

Proto přicházíme s Chytrým programem údržby asfaltových komunikací.

Dvojnásobné prodloužení životnosti komunikací

Dvojnásobné prodloužení životnosti komunikací

Snižuje riziko tvorby trhlin

Snižuje riziko tvorby trhlin

Snižuje riziko tvorby výtluků

Snižuje riziko tvorby výtluků

Dodává plochám vzhled nového povrchu

Dodává plochám vzhled nového povrchu

Životní cyklus

Jaký je životní cyklus
správné údržby silnic?

Na konci životního cyklu už bývá zpravidla ekonomické rozhodnutí se pro kompletní výměnu asfaltových vrstev dle poškození.

Roadtec Roadtec

Každá nová asfaltová vozovka podléhá působení UV záření, vody. Tím dochází k úbytku povrchového pojiva a k nežádoucímu zprůchodnění vody níže do vrstev. Regenerační nátěr je doporučen zpravidla do dvou let.

Roadtec Roadtec

Zprůchodnění vody dále působí zejména v zimě, kdy se díky ní tvoří jemné trhliny. Tyto jemné trhliny lze vyřešit regeneračním nátěrem nebo povrchovým zatřením trhlin asfaltovou zálivkou.

Roadtec Roadtec

Jemné neošetřené trhlinky se dále rozšiřují a umožňují vodě pronikat níže do vrstev, kde na ní působí tlak vozidel a mráz během zimy. Tyto trhliny je nutné řešit sanací spár a vyplnit je do hloubky.

Roadtec Roadtec

Je fáze, kdy asfaltová plocha nevydrží povrchové namáhání z důvodu poškození nižších vrstev, začne praskat a postupně lokálně vypadává. Tento stav vozovky je ještě možné lokálními opravami a sanací trhlin sjednotit tenkovrstvým mikrokobercem.

Roadtec

V této fázi je z dlouhodobého hlediska ekonomické řešit opravy ve všech vrstvách plošně.

Program údržby asfaltových komunikací REG ST LO TM TMD
P1. Povrchová degradace x x
P2. Tvorba trhlin x x x
P4. Tvorba výtluků x x x x
P5. Hloubková degradace x x x x x

REG - regenerační nátěr
ST - sanace trhlin
LO - lokální opravy
TM - tenkovrstvý mikrokoberec
TMD - tenkovrstvý mikrokoberec dekorativní

Prodloužení životnosti

Nabízíme chytrý program
údržby asfaltových komunikací

Díky našemu programu je možné dvojnásobně prodloužit životnost asfaltových komunikací.

Roadtec

Povrchová ochrana proti vodě, UV záření a olejům

Na stávající asfaltový povrch nanášíme tenkou vrstvu asfaltového pojiva, který póry vyplňuje, a tím zamezuje průniku vody.
Asfaltový povrch vypadá po několika hodinách jako nový.

Roadtec

Tenkovrstvý mikrokoberec

U asfaltových ploch, které vykazují vyšší pórovitost a nerovnosti nanášíme vyšší dávku pojiva. To je doplněné o jemné kamenivo, které následně uzavírá tenkou vrstvou asfaltu pro uzavření mikrokoberce.

Roadtec

Dvouvrstvý asfaltový mikrokoberec

Doporučujeme u ploch, které vykazují větší míru poškození. První vrstva pojiva s kamenivem vyrovnává nerovnosti a druhá vrstva pak následně doplňuje jemné kamenivo a uzavírá asfaltový nástřik.

Roadtec

Tenkovrstvý dekorativní asfaltový koberec

Aplikujeme dle potřeb v jedné, nebo více vrstvách. Záleží na jakém povrchu má být koberec umístěný. Například při aplikaci na stávající asfaltovou plochu, v relativně dobrém stavu, nanášíme pouze jednu dekorativní vrstvu. Při výstavbě nových ploch, kde podkladem je štěrkodrť 0/32mm, provádíme dvě až tři aplikace s vrstvou dekorativního kameniva navrch.

Roadtec

Sanace trhlin a spár

Sanace provádíme horkým modifikovaným asfaltem. Trhliny předem čistíme a předehříváme a následně vyplňujeme asfaltem.
Tento typ oprav doporučujeme před aplikací mikrokoberců k zamezení průniku vody.

Roadtec

Lokální opravy

Na lokální opravy používáme prémiové asfaltové směsi Bohemix. Perfektně slouží pro větší míru poškození asfaltových nebo betonových ploch, především výtluků. U plošnějších oprav využíváme horké asfaltové směsi a asfaltem následně ošetřujeme i vzniklé pracovní spoje.

Co děláme

Referenční ukázky
naší práce

Poptejte naše služby a získejte
nezávaznou nabídku

Povinné pole
Zadejte správný formát e-mailu
Povinné pole
Povinné pole